Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia pn. operator wózków wraz z wymianą butli gazowych

Ogłoszenie baza konkurencyjności

Treść zapytania

załączniki:

załącznik 1 Oświadczenie o braku powiazań kapitałowych i osobowych

załącznik 2 Projekt umowy

załącznik 3 Druk oferty

    • Nr przetargu 1

Informacje

Rejestr zmian