Unieważnienie zapytania ofertowego – modernizacja sieci internetowej

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. Emila Chroboczka w Szubinie informuje, iż na podstawie art. 93.1.7. ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 19, poz. 177)ze zm. unieważnia wybór najkorzystniejszej oferty oraz postępowanie w trybie zapytania ofertowego z dnia 23.03.2018r. na modernizację sieci internetowej w ZSP Szubin. Powtórne zapytanie ofertowe na w/w zamówienie wraz ze zmianami w opisie przedmiotu zamówienia zostanie zamieszczone na stronie internetowej w późniejszym terminie.

    • Nr przetargu 2018-5u

Informacje

Rejestr zmian