Rozstrzygnięcie postępowania na dostawę środków czystości

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO

W TRYBIE DO 30.000 EURO,

„Dostawa środków czystości  

na okres 1 kwietnia 2018 – 31 marca 2019”.

 

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. Emila Chroboczka w Szubinie informuje, że w wyniku postępowania ofertowego na zadanie  j/w , w dniu  21 marca 2018r.  dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

  1. MAWIS Sp. z o.o. Drogeria, ul. 3 Maja 15, 89-200 Szubin

Dokonano wyboru oferty na podstawie kryterium najniższej ceny, na dostawę:

– środków czystości dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. Emila  Chroboczka w Szubinie.

    • Nr przetargu 2018/4R

Informacje

Rejestr zmian