Rozstrzygnięcie Dostawa tonerów do drukarek

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO

 W TRYBIE DO 30.000 EURO,

„Dostawa tonerów do drukarek (oryginałów i zamienników)

na okres 1 marzec 2018 – 28 luty 2019”.

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. Emila Chroboczka w Szubinie informuje, że w wyniku postępowania ofertowego na zadanie  j/w , w dniu  16 lutego 2018r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

Przeanalizowanych zostało 5 ofert:

  1. INKSPOT Daniel Gragański, ul. Piłsudskiego 70a; 10-450 Olsztyn
  2. HAPRINT TONERY S.C. Błauciak Dariusz, Skowroński Przemysław; Ustowo 40 M/14; 70-001 Ustowo
  3. BIURO BAZAR Robert Buliński, ul. Miechowska 14; 85-875 Bydgoszcz
  4. PRYZMAT Bydgoszcz Sp. z o.o., ul. Gdańska 101; 85-022 Bydgoszcz
  5. PRO SERWIS, ul. Smoleńska 17a, 85-833 Bydgoszcz

 

 

Dokonano wyboru oferty na podstawie kryterium najniższej ceny, na dostawę tonerów – oferent poz. 2

 HAPRINT TONERY S.C.

Błauciak Dariusz, Skowroński Przemysław

 Ustowo 40 M/14; 70-001 Ustowo

    • Nr przetargu 2018/3r

Informacje

Rejestr zmian